Njoftim-Lansohet sistemi për gjurmimin e lëndës

Lexo më shumë

A mund të aplikoj “online” për certifikatë të pronës?

Shërbimet kryesore

Lajme

02/06/2023

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur takimin me Donatorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës, ka mbajtur takimin me Donatorë, me qëllim të koordinimit të aktiviteteve të asistencës financiare e zhvillimore, për sektorët ...

Produktet kryesore

Gruaja dhe prona

18.9%

e grave janë pronare të pronave të regjistruara në kadastër

Dokumente

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net