Njoftim i rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës

Lexo më shumë

A janë tarifat e njëjta për shërbimet që ofrojnë gjeodetët e licencuar?

Shërbimet kryesore

Lajme

24/05/2024

Përmbyllet me sukses punëtoria 4 ditore e organizuar nga AKK-ja për Udhëzuesit e punës

Punëtoria 4 ditore e organizuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës për krijimin e Udhëzuesve të punës ka përmbyllur me sukses punimet e ...

Produktet kryesore

Gruaja dhe prona

19.72%

e grave janë pronare të pronave të regjistruara në kadastër

Dokumente

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net