Njoftim-Lansohet sistemi për gjurmimin e lëndës

Lexo më shumë

A mund të aplikoj “online” për certifikatë të pronës?

Shërbimet kryesore

Lajme

20/09/2023

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të praktikave të mira

Mirëmbajtja e Sistemeve të Informacioneve Kadastrale të Tokave të Kosovës (SIKTK) Në kuadër të Aktivitetit për Qeverisje Pronësore, Agjencia Kadastrale të Kosovës ...

Produktet kryesore

Gruaja dhe prona

18.9%

e grave janë pronare të pronave të regjistruara në kadastër

Dokumente

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net