SI TA REGJISTROJ PRONËN?

Lexo më shumë

NJOFTIM: SHPALLET LISTA FITUESE E KANDIDATËVE PËR POZITËN E DREJTORIT EKZEKUTIV

Shërbimet kryesore

Lajme

02/12/2022

REGIP, takim mes ekspertëve të AKK-së dhe të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përfituese e Projektit të Bankës Botërore për Regjistrim të Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë të ...

Produktet kryesore

Gruaja dhe prona

18.9%

e grave janë pronare të pronave të regjistruara në kadastër

Dokumente

Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net