Njoftim i rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës

03/10/2023

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) iu informon që është shfuqizuar Rregullorja (QRK) Nr. 07/2021, mbi Pezullimin e Shërbimeve Komunale për Mbledhjen e Detyrimeve të Papaguara të Tatimit në Pronë.
Pra, duke filluar nga sot, Zyret Kadastrale Komunale më nuk duhet të kërkojnë vërtetimin për pagesën e tatimit në pronë, për të gjitha shërbimet.
Edhe ky aktivitet është pjesë e punës intensive që AKK-ja po realizon këtë vit me qëllim të thjeshtësimit të procedurave administrative, reformimin ligjor dhe digjitalizimin e shërbimeve.
Kjo çështje ka qenë njëra nga temat e Komitetit për praktika të mira i udhëhequr nga Agjencia Kadastrale dhe i përkrahur nga USAID.
Kujtojmë që para disa muajsh në platformën eKosova janë publikuar edhe mundësitë e aplikimit të qytetarëve për certifikata pronësie, kopje plani dhe koordinata të njësive kadastrale duke ndikuar direkt në rritjen e knaqshmërisë së qytetarëve me shërbimet kadastrale.

Shpërndaje në:

Të tjera

Drejtori Ekzekutiv i AKK-së pret në takim Ipeshkvin e Kosovës

18/04/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës po digjitalizon procesin për licencimin e gjeodetëve

17/04/2024

Drejtori ekzekutiv i AKK-së pret në takim Kryeshefin ekzekutiv të KEK-ut

16/04/2024

Publikimi i çmimeve të shitblerjeve dhe vlerësimit të pronës

16/04/2024

Vizitë studimore në Kroaci dhe Slloveni

15/04/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net