AKK pjesë e Konferencës Regjionale për Zvogëlimin e Barrës Administrative

09/02/2024

Ekspertë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës ishin pjesë e Konferencës Regjionale për Zvogëlimin e Barrës Administrative me titull "Formësimi i agjendës për zvogëlimin e barrës administrative në Ballkanin Perëndimor – Mundësitë, Sfidat, Reformat".
Kjo Konferencë organizohet nga Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me projektin “Mbështetje për proceset reformuese të Kosovës në kuadër të integrimit në BE”, që financohet nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane (GIZ).
Në këtë konferencë ka pjesëmarrës nga institucione të niveleve qëndrore e lokale vendore dhe të vendeve të regjionit, përfshirë zyrën e Kryeministrit, udhëheqës të Zyres së BE-së në Kosovë, ekspertë nga GIZ, Banka Botërore, ministritë, agjencitë, etj.
Konferenca trajton elementet kryesore të agjendave ambicioze të reformës për përmirësimin e mjedisit rregullator dhe ofrimit të shërbimeve për qytetarët dhe bizneset, e gjithashtu synon nxitjen e diskutimeve produktive rreth parimeve të përditësuara të OECD/SIGMA për administratës publike, me fokus të veçantë se si ky përmirësim mund të ndikojë në hartimin dhe mbikëqyrjen e agjendave të reformave në rajon.

Shpërndaje në:

Të tjera

Agjencia Kadastrale e Kosovës po merr pjese në konferencën regjionale “Dita e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore -2024”

22/02/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës pret në takim Drejtorin Ekzekutiv të Administratës Tatimore të Kosovës

21/02/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës merr pjesë në takimin online të UN-GGIM për Evropë dhe UN-GGCE

20/02/2024

Shpërndahen licencat për gjeodetë dhe kompani gjeodete

16/02/2024

Vazhdon mbështetja e OSBE-së për AKK-në me praktikantë në Zyren ligjore

16/02/2024
Frogot Password?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net