Lajme

01/11/2022

Takim pune në AKK me zyrtar të Postës së Kosovës

Me temë diskutimit përdorimi i adresave zyrtare nga Sistemit i Informacioneve të Regjistrit të Adresave të cilat Administrohen nga Agjencia Kadastrale e ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net