Lajme

22/09/2022

AKK prezanton në konferencën regjionale për kadastër

Nën organizimin e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Sllovenisë dhe me pjesëmarrjen e autoriteteve për kadastër, për hartografi ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net