Lajme

16/02/2024

Shpërndahen licencat për gjeodetë dhe kompani gjeodete

Sot gjatë ditës Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Avni Ahmeti, ka shpërndarë licencat për gjeodetë dhe kompani gjeodete. Kanditatët për ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net