Lajme

09/06/2023

Ekspertët e AKK-së diskutojnë për projektet e reja në zhvillim

Të enjten menaxhmenti i AKK-së ka ftuar në një takim gjithëpërfshirës të gjithë ekspertët e institucionit, për të diskutuar në lidhje me ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net