Lajme

17/11/2022

Mbahet takimi i parë i Komitetit të Praktikave të Mira

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim me Aktivitetin për Qeverisje Pronësore të USAID kanë themeluar Komitetin e Praktikave të Mira i cili ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net