Lajme

23/01/2024

Agjencia Kadastrale e Kosovës nënshkruan Memorandum bashkëpunimi me Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit

Dekani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Prof. Dr. Florim Grajçevci dhe Zv. Drejtor i Përgjithshëm i AKK-së Msc. Avni Ahmeti, sot ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net