Lajme

01/12/2023

AKK-ja pjesë e punëtorisë për shpronësim organizuar nga MMPHI – Departamenti i Shpronësimit

Zv. Drejtori i përgjithshëm i AKK-së z. Avni Ahmeti së bashku me Zv. Drejtori i DL-së z.Bashkim Shaqiri dhe Zv. Drejtori i ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net