Lajme

15/05/2023

Takim koordinues mes AKK-së, APK-së, AKP-së dhe Ministrisë së Bujqësisë

Me hyrjen në fuqi të Ligjit NR.08/L-137 për Pyjet, sipas nenit 8 të këtij ligji, paragrafi 1: Pyjet, tokat pyjore dhe kullotat ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net