Lajme

12/01/2023

Takim me stafin mbështetës komunal dhe me zyrtarët e urbanizmit të komunave përkatëse

Në kuadër të projektit REGIP të Bankës Botërore, si aktivitet është paraparë edhe kompletimi i Sistemit të Adresave. Njëri prej komponentët e ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net