Lajme

13/02/2024

Punëtori me drejtorë të ZKK-ve për prezantimin e Ligjit për kadastër të pronave të paluajtshme dhe Projekt Udhëzimeve administrative

Në një takim të përbashkët informues në ditën e parë të punëtorisë Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ftuar  drejtorët e ZKK-ve të ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net