Lajme

16/04/2024

Publikimi i çmimeve të shitblerjeve dhe vlerësimit të pronës

Në një takim të përbashkët në zyret e USAID-it në mes të përfaqësuesve të USAID-it, Agjencionit Kadastral të Kosovës, Ministrisë së Financave ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net