Lajme

17/10/2022

AKK, pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare kushtuar kadastrës

Me rastin e shënimit të dy përvjetorëve, respektivisht 95 vjetorin e rilevimeve gjeodezike dhe 75 vjetorin e administrim gjeodezik, Agjencia për Kadastër ...

Lexo më shumë
Frogot Password?

Lost your password? No problem! Enter your email address to verify your account.

Alerady a member?

Ankesë

Kontakte

AKK

Rr. "Arbënor dhe Astrit Dehari" No. 25 

Ndërtesa e Arkivit / Kati II

10000, Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: 038 512 353

Email: akk@rks-gov.net